Bantuan Teknikal

t (2)
t (1)

● Pelan tindakan mesin, (CAD atau )apabila membincangkan penyelesaian.
● Penyelesaian peralatan terperinci.
● Lukisan Susun atur Mesin, selepas mendapat deposit dan dalam tempoh satu bulan.
● Lukisan susun atur akan disediakan dalam tempoh satu bulan selepas kontrak aktif.
● Manual operasi, arahan penyelenggaraan dan pelincir.
● Arahan pemasangan.
● Skim elektrik.
● Senarai alat ganti yang disyorkan.
● pengaturcaraan PLC.
● Dokumentasi komponen standard.